Zespół Dworsko - Parkowy Olszynka

Zespół Dworsko - Parkowy Gdańsk Olszynka zbudowany w latach: 1790-1802 we wsi Mała Olszynka (niem. Klein Walddorf), która w sierpniu 1933 roku została włączona w granice administracyjne Gdańska. Dwór wpisano do rejestru zabytków w dniu 15 października 1973 roku, poz. nr 646 (obecnie nr 767). Od jesieni 2013 roku gospodarzem zabytku jest Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Litera "S" w murze stajni

Poszukując informacji o Dworze Olszynka  natrafiłem w Internecie na tekst zatytułowany „ Dwór Olszyński - Dworem Schumanna”. Czyżby wyjaśniał on znaczenie tajemniczej litery "S"  wmurowanej  w  ścianę stajni?

Kompleks dworski zbudowany w 1802 nieopodal Motławy na gdańskiej Olszynce to klasyczny przykład podmiejskiego dworu z początku dwudziestego stulecia. Budowniczy jak i właściciel tego majątku pozostają do tej pory nieznani.. Na podstawie moich dociekań mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić , że panem na dworze był Jakob Erst Schumann z bardzo znanej, wpływowej i bogatej rodziny gdańskich patrycjuszy. O znaczeniu tej rodziny niech świadczy fakt, że w latach 1650 - 1860 przedstawiciele rodu Schumann byli 2 razy Prezydentami, 3 razy Burmistrzami, 7 razy Rajcami, 4 razy Ławnikami Sądowymi, 2 razy Sekretarzami Miejskimi.

Michał Gabriel Schumann był ostatnim z pokolenia, który w 1810 r. zamieszkiwał w Domu Schumannów. Wszystkie metryki chrztu, świadectwa ślubów i akty zgonów Schumannów znajdują się w archiwach Kościoła Mariackiego w Gdańsku.

Jakob Ernst Schumann ur.25.07.1749 r. w Gdańsku, w rodzinie patrycjusza Samuela Erntsa Schumanna. Jakob Erst uczył się w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, a następnie studiował prawo w Getyndze. Po ukończonych studiach wrócił do Gdańska i został urzędnikiem miejskim. W 1776 roku piastował stanowisko sekretarza miejskiego (Stadtsekreter).  19.02.1782 roku ożenił się z Renate Agate von Groddeck, córką Burmistrza Miasta Gdańska, Michaela von Groddeck. Z małżeństwa tego urodziło się 11 dzieci.
 

 29.07.1783 - 05.01.1789 ---- Anna Renata Schumann
 28.01.1785 - 15.08.1811 ---- Luise Agathe Schumann
 30.03.1786 - 28.01.1788 ---- Auguste Caroline Schumann
 16.10.1787 - 20.11.1828 ---- Gabreil Ernst schumann
 27.01.1789 - 04.06.1871 ---- Henriette Wilhelmine Schumann
 09.06.1791 - 14.08.1806 ---- Carl Michael Schumann
 28.05.1793 - 03.02.1851 ---- Ludwig Wilhelm Schumann
 11.04.1795 - 24.12.1876 ---- Samuel Friedrich Schumann
 27.08.1805 - 30.03 1885 ---- Johanne Renate Schumann
 27.10.1807 - 06.05.1814 ---- Carolne Emilie Schumann
 08.09.1808 - 09.10.1809 ---- Carl Schumann

Oto przesłanki, które wskazują na to, że panem dworu na Olszynce przy Motławie był Ernst Jakob Schumann.

W dokumencie chrztu Heinrich Schumann wnuka Samuela Gabriela Schumann, młodszego brata Jakuba Ernsta Schumana jest napisane:  "ur. 8.12.1805 roku ochrzczony w Gdańsku w kościele St. Marien 22.01.1806 r. Ojciec chrzestny Jakob Ernst Schumann (Gutsbezitzer) właściciel ziemski Klen Walddorf".

Mamy więc potwierdzenie, że Jakob Ernst Schumann był właścicielem ziemskim na Olszynce. Inną informacją  potwierdzającą  moje przypuszczenia jest zdanie z książki Hugo Bertmana pt. " Die Entwicklung des Deich und Entwässerungswessen " z 1907 roku.

" .. Im Jahr 1865 wurde in Klein Walddorf an der Mottlau an der Hof, welcher früher dem Danziger Bürgermeister Schumann gehört hatte, am Stelle des einem Windschöpfwerks eine Dampfschöpfwerks gebaut mit einer stationären Dampfmaschinenanlage."
Tłumaczenie
"W roku 1865 zbudowano w miejscu jednej pompowni wiatrowej pompownię parową z maszyną parową, zlokalizowaną na Małej Olszynce na Motławą na dworze, który wcześniej należał do gdańskiego burmistrza Schumanna."


Dodatkowym potwierdzeniem, że Jakob Ernst Schumann miał posiadłość na Olszynce jest adnotacja przy jego dacie i miejscu zgonu: "4.05.1823 Danzig Klein Walddorf".

Interesująca wydaje się być też wkomponowana w mur stajni litera "S".

Wnioski płynące z powyższych informacji pozwalają stwierdzić, że obecna nazwa Dwór Olszyński nie posiada historycznego uzasadnienia. "Dwór Schumanna" byłby trafniejszym określeniem, oddającym zarówno część tradycji rodu jak i namiastkę przeszłości tego zabytku nad Motławą.
Miro
  Źródło: http://olszynka-walddorf.cba.pl/

Co o tym myśleć? Czy rzeczywiście Dwór Olszynka był kiedyś własnością rodziny Schumann?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz